Naslov 1

Kriminalističko-policijska akademija, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
i Fondacija „Hans Zajdel” organizuju Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem
„Policija i pravosudni organi kao garant slobode i bezbednosti u pravnoj državi”,
koji će biti održan u hotelu „Omorika” na Tari, u periodu od 23. do 25. maja 2017. godine